Ĺ tampa
Napisao Administrator   

Rekli su o ...knjizi: RECENZENTI

Sla?ana Miloševi?,
Akreditovani Coach/mentor, trener
direktorka Mobilis doo


Knjiga "Život je lep - Uputstvo za upotrebu - Kako do posla" Snežane Ivanovi? poseduje korisnih 250 strana, raspore?enih u ?etiri celine.

Najpre onu najbitniju: o upoznavanju sebe, zatim savete kako prona?i posao, sa upustvima kako se ponašati kada ste ve? po?eli da radite, dodatak sa prakti?nim savetima, kao i dodatak o pokretanju sopstvenog biznisa.

Ovo je knjiga o traženju posla sa pozitivnim stavom i po tome se razlikuje od klasi?nih priru?nika za traženje posla.

U vremenu kada "negativno" preovladava, naro?ito kod traženja posla i na poslu, ova knjiga ukazuje na važnost zahvalnosti, pozitivnog stava, razumevanja, dobrih odnosa, saradnje, kao i dobiti i pozitivnog ishoda za sve strane u razli?itim "procesima" oko zaposlenja i na poslu. Knjiga zastupa proaktivan stav kao i razumevanje poslodavaca i kolega sa kojima radite. Iz tog ugla, knjiga je korisna ne samo onima koji traže posao, ve? je od koristi i poslodavcima jer sadrži korisne savete kako se ponašati na poslu tako da svi budu zadovoljni, i zaposleni i poslodavac.

Knjiga sadrži veliki broj zanimljivih i pou?nih pri?a iz autorkinog bogatog iskustva, kao i iz iskustva drugih ljudi, manje ili više poznatih razli?itim javnostima.

Osim pri?a, u knjizi se nalaze vežbe, instrukcije i informacije koje ?e ?itaocu biti od koristi kako u "tehni?kom" delu traženja posla i ponašanja na poslu, tako i u ohrabrenju, podizanju samopouzdanja, veri u sebe i svoje potencijale i mogu?nosti koje postoje svuda oko nas.

Traženje posla i sam posao pomažu nam da u životu na?emo smisao; i u tom traganju ovaj priru?nik jeste od koristi.

Ovaj priru?nik preporu?ujem za objavljivanje jer je izuzetno koristan svima koji traže posao, ali i onima koji su se nedavno zaposlili.


Povratak na glavni meni - Kako do posla