Ĺ tampa
Napisao Administrator   

U 2016. ?e vam se ostvariti sve želje!

Da li je to mogu?e?
Jeste! :) Ili možda nije! :(
Neke ho?e, a neke možda i ne?e...
Evo pregleda koje se želje mogu ostvariti?

Nova godina sa sobom nosi i nova nadanja. Na videlo isplivavaju snovi, vizije, ideje, planovi... i sve ostalo što nosi (obe?anje ka) bolje(m) sutra.

Uživate u sanjarenju! Ali, dopustite sebi da bar jedan deo snova preto?ite u stvarnost, da vam se sve želje ostvare (ili bar ve?ina). Vi ste u situaciji da sve što zamislite, isplanirate i ostvarite!

Želje su odli?ne, da bismo “nešto dobili”, moramo to da želimo, onako iskreno, žarko i od srca... Sigurno ste ?uli više puta, da kada nešto zaista želite, to se i ostvari.

Paolo Koeljo u Alhemi?aru kaže: “Kada ?ovek nešto zaista želi, ?itava vaseljena se zaveri da mu pomogne da ostvari svoj san”

Tako, kada pokušate da nekome ko je iskreni pobornik ove teorije, ukažete da nije baš tako i da se neke vaše želje nisu ostvarile, oni vam kažu da niste dovoljno jako i iskreno želeli.

Gle ?uda, zaista su u pravu, samo ono što zaista iskreno želite, ?e se i ostvariti.

Ali kako ?ete znati koje ?e se želje ostvariti, a koje ne?

U tome vam može pomo?i jedna interesantna zen pri?a.

 

Kod mudraca je došao mladi? za savet kako da postane bogat. On ga je zapitao da li je zaista ozbiljan u nameri da to ostvari, i dobio odgovor DA.

„Ako to zaista žarko želiš, do?i sutra ujutru u pet sati na obalu mora, ali samo ako si ozbiljan, tek tada ?u ti pomo?i!“

Ujutru u pet sati mladi? se pojavi na dogovorenom mestu, iako je bilo hladno. Bio je rešen da postane bogat i želeo je savet kako do toga da do?e. Guru mu re?e:

„Dobro, stigao si to je ve? nešto idemo, kreni za mnom.“

Ušli su u vodu, a mladi? je, dok ga je bespogovorno pratio, o?ekivao savet. Bio je zbunjen jer savet još nije dobio, a voda je bila ve? do pojasa, pitao se da li je lud. Malo zatim kada je voda dosezala do grudi nije izdržao ve? je postavio pitanje:

„Da li imate nameru da mi kaže kako da ostvarim svoje želje ili da me u?ite da plivam?“

„Jesi li još uvek zainteresovan da ostvariš svoje snove?“ pitao je.

„Jesam.“

„Onda me sledi i u?i.“

Zbunjen, pomalo nervozan, jer je i voda bila hladna i bilo je rano jutro, a saveta nije bilo, ipak sa?eka još malo. Kada su stigli do dubine gde im je voda bila do ivice brade i jedva da su imali priliku da dišu, mudrac se okrenu i mladi?a uhvati za glavu, potopi ga, a ovaj po?eo da se davi. Izbezumljeni mladi? hteo je da se spasi, mlatio rukama i pokušavao da se oslobodi ?vrstih ruku sveštenika koji mu je još uvek držao glavu pod vodom svom svojom snagom. Nakon nekoliko trenutaka, kada je procenio da ?e se udaviti, pustio ga je.

„Pa ti za malo da me udaviš, a ja sam mislio da ?eš da me posavetuješ“ ljutito odbrusi momak.

„Reci mi o ?emu si razmišljao i šta si želeo dok si bio pod vodom?“ mirno je upitao mudrac.

„Šta sam želeo? Želeo sam da uhvatim vazduh!“, viknu i dalje besan mladi?.

„Vidiš“, nastavi starac, „kada tvoja želja bude toliko jaka da se ostvari kao što si malopre želeo da uzmeš vazduh i nastaviš da dišeš, tada ?eš je i ostvariti.“

 

Istina! Kada zaista budete želeli, bilo šta, tako jako i silno koliko želite da ostanete u životu kada se ukaže smrtna opasnost, rešenje ?e se samo pojaviti. Šta više, kada nešto zaista budete želeli, onda ?ete biti u stanju da date sve od sebe, isprobavate i pokušavate iznova i iznova. Kada ne uspete, traži?ete novo rešenje, novi na?in, novu priliku i želja ?e se zaista ostvariti. Proverite, zaista je tako, iz sopstvenog iskustva tvrdim. Kad god sam imala ozbiljnu želju i nameru, to sam ostvarila. Kada je želja bila onako rekli bi “mlaka”, nekad se ostvarivala, a ponekad ne. Ako je bila samo pusta želja, onda je ostala upravo to – pusta želja.

Želite! Napravite plan, strategiju i krenite u nove pobede. Kad ostvarite samo jednu želju, vide?ete da je to mogu?e, tada je vreme za drugu. Kada ostvarite drugu, tre?a do?e kao nešto što je veoma jednostavno. Nakon tre?e, shvatamo da ništa nije slu?ajno i da smo mi tvorci svoje sudbine i da se sve želje mogu ostvariti, tj bar ve?ina njih. Ostvarite u 2016. sve svoje želje.

?itamo se uskoro!

Snežana Ivanovi?,
autor priru?nika
Život je lep
– Uputstvo za upotrebu – 
Kako do posla“

Povratak na glavni meni - Kako do posla