forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Dan komšija

Poslednjeg petka u maju obeležava se dan komšija. Ideja je pokrenuta u Parizu još 2000. godine, kao pokušaj izle?enja sve ve?e otu?enosti me?u ljudima. Manifestacija ima za cilj da podseti da ljudi nisu sami na svetu i da su dobri me?ukomšijski odnosi veoma važni za život zajednice. Kao i svaka dobra ideja i ova je zaživela, pa je od 2004. ovo preraslo u Evropski dan komšija.

U našem gradu Udruženje skupštine stanara „Kragujeva?ki ku?ni savet“ organizuje celodnevni program koji je zakazan za 27. maj, a u nekim naseljima ?e biti postavljeni štandovi gde ?e se širiti sama ideja i još jednom ukazati na važnost druženja i dobrih me?ukomšijskih odnosa. Centralna manifestacija je zakazana kod „Krsta“ od 17-20h.

Verujem da ?ete do?i.

Dobri me?ukomšijski odnosi su važni i ja ih negujem od malih nogu. U momentu kada nam je hitno potrebna pomo?, ko je tu? Ko je tu kada otpo?ne gradnja, kada nešto treba da se unese, iznese, doveze, odveze ili prinese, kada se slavi ali i kada se žali, kada nam je lepo ali i kada nam je teško, kada ne?ega nedostane, kada poželimo rame za plakanje ili samo toplu re?... Naravno, uvek su tu – komšije.

Imala sam zaista sre?e da živim u sjajnom okruženju i bivši i sadašnji komšiluk je skupina predivnijih osoba. Ne bih volela da se samo ovde zadržim, ve? moram da naglasim da u širem okruženju imam pregršt plemenitih, uspešnih, pozitivnih i pametnih ljudi, koji su tu, a svakako su nekome od vas komšije. Svi ljudi koji su ušetali u moj život i na neki na?in ga obojili, uvek su tu i da prisko?e u pomo? kada je potrebno. Svakodnevno se pitam „šta li sam ja to toliko dobro uradila, da zaslužim da budem okružena toliko sjajnim ljudima?“ ?ini mi se da ne umem da izrazim svoje divljenje i plašim se da ne mogu re?ima opisati koliko sam zahvalna, najpre što ovi ljudi postoje i što su ušetali u moj život, ali i na podršci, pomo?i i savetima koje nesebi?no pružaju svakodnevno.

Kroz jedan interesantan razgovor, sa dugogodišnjim prijateljem i komšijom Jev?om, dotakli smo se teme koliko je naša zemlja bogata izuzetnim ljudima. Na ovako malom prostoru raste toliko talenta na ?emu bi mnogi mogli da nam pozavide. Da ima zaista predivnih ljudi i da ne moramo i?i daleko da bismo bilo šta uspeli da odradimo ili dobijemo, navela sam ?injenicu da nisam morala da iza?em ?ak ni iz ulice, a uspela sam da objavim knjigu.

Naime, kada sam pripremila rukopis i još uvek nisam bila sigurna šta ?u sa njim, sramežljivo sam pri?ala o tome i odmah se prva komšinica Goca Ili?, profesorka srpskog jezika ponudila da „pre?ešlja“ rukopis i ispravi slovne i gramati?ke greške. Rukopis je do nje trebalo da dostavi Jev?a, tako?e prvi komšija, koji se našao kod mene i ponudio se da joj odnese. Nakon što je uzeo rukopis i poneo ga sa sobom, bio je znatiželjan i prelistao ga. Par sati kasnije se vratio sa osmehom na licu i oduševljeno rekao: „Snežo, pa ovo je fantasti?no“. Kao ve? priznati i poznati publicista, iskusan u ovom poslu, izašao je sa nizom saveta i predložio recenzenta, njegovog dugogodišnjeg prijatelja Zorana Matovi?a, savetnika direktora Nacionalne službe za zapošljavanje u penziji. Rekao je: „Ko drugi može dati svoj sud i proceniti da li ova knjiga vredi, od onoga ko je ceo svoj radni vek proveo rešavaju?i problem nezaposlenosti“. Sam Matovi?, jedno vreme živeo u našoj ulici, Cetinjskoj, dakle opet komšija. (Koliko je vezan za Kragujevac, govori i sam podatak da je osnovao Udruženje Kragujev?ana u Beogradu gde je ve? dugo godina veoma aktivan a našem gradu se ?esto i rado vra?a.) Kada je došao na red izbor ilustratora, posle dugog lutanja i traganja, u pomo? je opet prisko?io komšija Zoran Zlati?anin, sjajan ilustrator i karikaturista koji je svojim talentom obojio mnoga velika i zna?ajna izdanja. Na moj životni razvoj dosta uticaja je imalo nekoliko starijh komšija, koji na žalost više nisu sa nama: ?ika Mi?a - Miodrag Bradi?, tako?e komšija, koji je verovao u mene ?ak i onda kada ni sama nisam verovala u sebe njemu je ujedno knjiga i posve?ena. Tu je i ostatak komšiluka: Nana, koja me je svojom dobrotom i ljubavlju osnaživala, zatim komšije: ?uvena profesorka srpskog jezika Dragica Sretenovi? me?u gimnazijalcima poznatija kao Aska, Dragoljub M. Petrovi?, književnik, pisac brojnih dela od kojih su poznatiji „Prvi na rodnoj grudi“, „Krvavi oktobar“... oni su insistirali na u?enju i negovanju našeg jezika ali i na to da po?nem da pišem... Njihova dobra dela i blagu narav danas nastavljaju njihovi potomci, kao i ostali ljudi iz komšiluka koje nesebi?no pružaju podršku i to svakoga dana...

Ni nove komšije nisu ostale po strani, neki su pažljivo ?itali knjigu i izneli pregršt korisnih i vrednih saveta. Neki su „debelo“ pomagali na promocijama... Neki pakovali i celofnirali knjige... da ne nabrajam dalje... Ako uzmem u obzir da je moj suprug radio dizajn korica, a naša štamparija štampala... Uzevši sve u obzir, kroz osmeh smo prokomentarisali da ?ak nismo morali da iza?emo iz ulice da bismo uspeli da uradimo dobar deo toga, a zamislite koliko tek dobrog možete dobiti ako samo zakora?ite u druge ulice i uz pomo? ostalih ljudi?

Niste ni svesni koliko lako se veoma veliki broj ljudi brzo okuplja oko bilo koje dobre ili korisne ideje. Ako imate neku, pokrenite je, predložite i pri?ajte o njoj, sa svima, a posebno sa komšijama, vide?ete koliko lako ?e se ljudi okupiti i angažovati. Možete se i jednostavno okupite se oko nekog sjajnog projekta, koji vam odgovara i dati svoj doprinos, bi?ete mnogo sre?niji i ispunjeniji.

Komšije su veoma važne kao i uopšteno samo druženje udruživanje i razmena ideja. Ujedinjavanjem individualnih sposobnosti, talenata i snage možemo mnogo više nego sami. Tako stvaramo sinergiju, koja je mnogo više od energije, jer predstavlja skup udruženjih energija sinergija omogu?ava mnogo ?vrš?i i ja?i sklop samo na taj na?in 2 i 2 nisu 4 ve? 22 jer se energije višestruko umnožavaju. Sami smo tek kap u moru, dok zajedno možemo u?initi mnogo više. Ne postoji ništa bolje od grupe ljudi koji zajedni?ki teže ka nekom cilju i rade na njegovom ostvarenju. Dve glave su pametnije od jedne, par ruku može da odradi mnogo više nego jedan, zamislite onda koliko vredi više ljudi okupljenih oko neke dobre ideje.

Razmenjujte iskustva, družite se, pomažite. Negujte me?ukomšijske osnose i uopšteno sva svoja prijateljstva oni imaju najve?u vrednost. Krenite ve? danas, a u petak se i sami organizujte i/ili priklju?ite ovoj sjajnoj manifestaciji.

Život je lep – u?inimo da tako i ostane

?itamo se uskoro

 

Snežana Ivanovi?, autor knjige
„Život je lep – Uputstvo za upotrebu – Kako do posla“


Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.