forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Rekli su o ...knjizi: RECENZENTI:

Zoran Matovi?
Savetnik Direktora Nacionalne službe za zapošljavanje,
u penziji


ŽIVOT...

...nije ni lep ni ružan sam po sebi, ve? je onakav kakvim ga mi u?inimo.

Uz moje bogato iskustvo u drugoj polovini sedme decenije života, tu su mi i dva snažna podupira?a za ovu tvrdnju. Oba nose isti naslov „ŽIVOT JE LEP“. Prvi je jedan od najplemenitijih filmova koji sam ikad gledao sa Robertom Beninijem u glavnoj ulozi a drugi je ovaj Priru?nik.

I jedno i drugo autorsko delo, duboko razli?ito po svojoj formi, nosi istu poruku. Život je u suštini lep, samo mi treba da uspemo da iz sebe izvu?emo ono najbolje što imamo i znamo i postavimo ga u vreme i na mesto koje ?e u?initi da nam on zaista takav i bude. Okruženje se za sav živi svet prikazuje kao surovo i puno opasnosti, pa i neprijatelja. Za ljudski rod ono se predstavlja kao nehumano, neure?eno, puno borbe sa svakojakim neda?ama, ali i kao puno elemenata od kojih se može sastaviti mozaik lepog i punog života.

U delu profesionalne karijere kada sam se bavio pitanjima zapošljavanja sreo sam puno priru?nika tipa „Kako do posla“. Svi su oni imali neke svoje vrednosti, ali su, uglavnom, imali informativno-edukativni karakter, pa po nekad bili i dosadni.

Priru?nik pred Vama, uvaženi ?itao?e, je posve druga pri?a. On polazi od Vas i pozicionira Vas u centar doga?anja i borbe da život bude lep. Ali, ne borbe protiv drugih, ve?, pre svega sa samim sobom. U neminovnoj trci i borbi sa drugima najve?e šanse na pobedu ima onaj ko je prethodno pobedio sebe. Nije li nam Novak ?okovi?, toliko puta do sad, to poru?io i dokazao. Prona?i svoje mesto u okruženju koriste?i svoje prirodne i ste?ene prednosti, jeste teško, ali i najlepše. Potvrditi se pred sobom i drugima ve? ?ini život lepim. Put nije lak, ali je mogu?. Autorka to potvr?uje i nizom sopstvenih i tu?ih primera, poput Novakovog. Sledite ih!

Ovaj Priru?nik je formalno namenjen nezaposlenima, kao najve?oj marginalizovanoj grupi u ovom društvu. Bez mogu?nosti ostvarenja prava na rad, i sva druga prava gube svoj puni zna?aj. Me?utim, priru?nik je toliko univerzalan, jer je iskren, topao, ljudski, podsticajan, izazovan, da svako, u ?ije ruke dospe, može da na?e nešto za sebe, bez obzira na broj godina, prethodno iskustvo ili sadašnji status. Nema nikoga ko ne može da bude bolji, nego što ve? jeste i time doprinese da mu život bude lepši, nego što jeste.

MALO LI JE!!!?
Vredi pokušati!
Hvala autorki na plemenitom podsticaju.
Recenzent po?inje prvi!

 

Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.