forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Print E-mail
Written by Administrator   

Rekli su o ...NAŠIM PREDAVANJIMA

Evo ša su naši dosadašnji polaznici rekli o predavanjima koja su poha?ali:

 

Najviša ocena za predava?a i predavanje – Fenomenalno, sve najbolje
Marko Bosilj?i?


Zanimljiva tema i dosta interesantnih informacija – 5 za predavanja i predava?a
Željko Miti?

 

Na skali od 1-10 moja ocena je 10! Zato što se ose?a jako velika volja i želja predava?a da prenese svoje znanje i pokrene nas na akciju. Preporu?ila bih da se ovakva predavanja organizuju ne samo za za mlade ve? i za one koji su prešli 30-tu godinu. Mnogima je potreban ovakav vid motivacije Zlatija Labovi?, student španskog jezika, novinar, voditelj Dosta korisnih stvari, - ocena je najve?a mogu?a Ljubomir Mati?, student ekonomije, Podpredsednik udruženja mladih menadžera Kragujevca Odli?na predavanja i vrlo korisna ?ista 10! Posle predavanja bi?ete sveži i puni samopouzdanja!
Stefan Svi?evi?

 

Za predavanja i predava?a, Desetka naravno!!!
Marija Jovovi?

 

Dopada mi se posebno to što su aktivni svi posetioci predavanja – ovo do?e kao psihoterapija, Na skali od 1-5 i predavanja i predava?a bih ocenila sa odli?an 5!
Verica Neri?

 

?ista 10-ka i za predavanje i za predava?a, uspela sam da steknem znanje po koje sam došla, a predava? je odli?no doprineo jer je svoj posao uradio odli?no. Barem 50% mi pove?ao samopouzdanje, a i kod ostaih u?esnika. Ovakve radionice stvarno pomažu i veoma su zanimljive.
Ratka Veljovi?

 

Ocena za predava?a i predavanja je jedno veliko 10+. Svidelo mi se to što su svi u?esnici bili jednako aktivni. Smatrama da je znanje koje se sti?e na ovim radionicama veoma potrebno i da je ovo dobar na?in sticanja tog znanja: Prema tome, preporu?ila bih ovo svima i pohvalila EMC
Ana Milovanovic

 

Veliki broj jako korisnih informacija, Mogu?nost da svako iskaže sebe, Jako zanimljiva predavanja. Cela radionica je bila veoma zanimljiva. Predavanja su mi jako prijala, kao psihoterapija, verujem da nisam trepnula dok sam slušala. Dobila sam puno korisnih informacija. Moje samopouzdanje je mnogo ve?e nego danas pre predavanja. Odli?no 10+
Dragana Maksimovic

 

Predavanja su bila izuzetno zanimljiva i pou?na, 10 je ocena za ljubaznog i vrlo pristupa?nog predava?a koji je svojom li?noš?u pomogao da otkrijemo neke stvari o sebi kao zna?ajne. Zanimljivo i pou?no!
Marina Zindovi?

 

„Predavanje izuva konja u letu” :) - super zabava i u?enje kroz isto – ocena 10
Nemanja Milosavljevi?

 

Lepo društvo, opuštena atmosfera, jako zanimljivo i jako prijatno. Maksimalna ocena i za predavanje i predava?a – bilo je više nego zanimljivo. Predavanja su mi bila jako korisna i interesantna, atmosfera je opuštena, što omogu?ava da bez problema iznesemo svoj stav. Ocena i za predavanje i predava?ajedno veliko 10!
Marija Neboriševi?

 

?ista 10! Dopada mi se pristup "?acima" :), vedrina i pozitivnost kojom zra?i, zanimljiva predavanja svakako!!! :)
Milena Jovi?i?

 

Bilo je veoma pou?no. Treba do?i na ovakva predavanja da bi bolje upoznali sebe, stekli samopouzdanje i veru u druge ljude
Jovana Jokovi?

 

Jasno! Kratko! Precizno! Predavanje za 5!
Branko Ratkovi?

 

Ocena je 10 dopalo mi se uklju?ivanje polaznika u diskusiju kao i primeri iz stvarnog života, kako bismo videli da sve to nije mogu?e samo u teoriji. Tako?e mi se svidelo prošitrenje li?nih problema polaznika na globalni plan situaciju u državi i sl.
Bojana Kamenovi?

 

Dosta korisnih saveta. Predavanje je fleksibilno, zanimljivo i korisno. Predava? jasan i razumljiv
Marko ?ur?evi?

 

Ovo mi nije prvi put da prisustvujem predavanjima ali je ocena opet maksimalna – zato što je to objektivno. Predavanja su definitivno korisna i vrlo motivaciona. Posebno su mi se svideli primeri uspeha – ?ovek sa 9-oro dece uspešnim poslom, brakom i karijerom. Ocena je 10 zato što posle posle predavanja postajemo druga?iji, tj motivisani da uspemo. Potrebno je što više ovakvih promotivnih radionica za mlade.
Stefan Svi?evi?

 

Dosta sam korisnog ?uo iako sam u sve ovo dobro upu?en kao ekonomista i neko ko je poha?ao ovakve seminare i radionice. Ocena je 10 – održava pažnju, sve re?eno je veoma korisno, ne širi pri?u bez potrebe, dobro koncipirano predavanje. Istrajte, ne gubite entuzijazam sa kojim radite. Sve najbolje.
Sre?ko Ba?evac

 

Ocena je najviša mogu?a. Sve informacije su primljene k` uhu
Ljubomir Mati?

 

U principu bih dao najvišu ocenu, s tim što je možda malo vremena pa deluje da je pretr?ano preko svega
Miloš Raši?

 

Super je bilo, 5 jer smo dobili korisne savete. Navedeno je puno zanimljivih stvari i primera, ?ula sam nešto novo, ili nešto o ?emu nisam puno razmišljala. Samo napred vidimo se opet, jedva ?ekam nešto novo
Milena Stanisavljevi?

 

Ocena je 5 Dajte sve od sebe da ostanete (budete) najbolji :)
Jelena Matovi?

 

Kao i prošli put bilo je odli?no, fenomenalno, mnogo korisnih informacija svaka ?ast najbolji ste. Nastavite ovako i bicete jako uspesni
Marko Bosilj?i?

 

Ocena je 5
Milena Dumi?

 

Ocena je 5+ iz razloga što kao da slušam starijeg brata svima ?u preporu?iti knjigu najbogatiji ?ovek Vavilona – zato što je to verovatno i Snežanina želja i 5++ - bilo je više timskog rada, komunikacije i polemike oko vrlo interesantnih tema. :)
Bojan Idrizovi?

 

Optimizam i motivacija koju radionica uliva je najzanimljivije što ?u odavde poneti, ocena je 9+, Motivacija i optimizam je nezamenljivo iskustvo koje ?u poneti odavde. Marina ?oki? Ocena je 10 predava? je prijatna, komunikativna osoba, koja obrazlaže svaku re? i temu ukoliko je mi to pitamo, zna da nam objasni!
Sandra Kutleša

 

Sestra mi je preporu?ila ovu radionicu i jako sam zadovoljna, opet ?u do?i. Odli?an 5 – posve?ena pažnja svima i odgovor na sva pitanja!
Dijana Maksimovi?

 

Preporu?ila bih svim svojim kolegama, koleginicama i poznanicima ova predavanja jer motivišu i podsti?u 10 jer to zaista i zaslužuje. Motivacija koju sti?em na ovim predavanjima me podsti?e.
Marina Zindovi?

 

Ocena je 10 – Korisna predavanja, motivišu nas da napredujemo i da verujemo u sebe
Marija Neboriševi?

 

Ocena je 10 – odli?no. Predavanja EMC-a sam ve? slušala, preporu?ila i pohvalila. Mnogo mi se dopada opet ?u do?i kada se bude organizovalo. Jako je korisno - zaista motivišu.
Dragana Maksimovi?

 

Ja jednostavno nemogu da se odvojim od predavanja EMC-a. Sa ovih predavanja najzanimljivije informacije koje ?u poneti odavde su da je život lep :). Možemo u životu sve kada se dobro organizujemo i nau?imo da upravljamo vremenom. Ono što se meni utisnulo je da treba da radimo redovno, pravilno i dovoljno dugo. Ocena i predavanja i predava?a je 10 objašnjenje je sama ocena. Dakle, simple the BEST! Odli?an motivacioni doping. Bilo bi odli?no što više ljudi edukovati u ovom smeru kako bi se EMC duh širio našim prostorom. Motivacioni trener je izvukao najbolje iz nas i jako dobro nam pokazao kako to da materijalizujemo
Zlata Labovi?

 

Odli?na ocena naravno, trener zna da prenese znanje i da nas pokrene. Bila sam veoma motivisana da dolazim na sva predavanja bez izuzetka i jedva sam ?ekala naredna. Ova predavanja treba odslušati jer ima puno korisnih informacija.
Dragana Roganovi?

 

?ista petica. Komentar je suvišan
Ivana Ze?evi?

 

Stekao sam neprocenjivo znanje. Na skali od 1-10 ocena je 10. Jasno se prime?uje profesorovo znanje, trud i zalaganje da nau?imo. Predava? je veoma pozitivna osoba koja nas prosto motiviše da radimo i nau?imo. Ko ne zna ili misli da zna, kada pro?e školu EMC-a shvati?e koliko nije znao i koliko je nau?io
Milan Mileti?

 

Predava? je odli?an, interesantno i upe?atljivo objašnjava, u potpunosti održava pažnju
Sun?ica Radojevi?

 

Ocena je Odli?an 5, sve je jasno razumljivo i zanimljivo
Sanja ?ur?i?

 

?ista 10-ka, a posebno za predava?icu, koja je sve objašnjavala na zanimljiv i interesantan na?in. Sve što sam nau?ila mi je bilo veoma zanimljivo
Sla?ana Milenkovi?

 

Ocena 10 Sve pohvale za predava?a, divno druženje, prijatna radna klima Svetlana Miloševi? Ocena 5 i za predava?a i za predavanja. Preporu?i?u prijateljima da ako žele da se edukuju da to u?ine u EMC-u
Tanja Advi?

 

Kvalitetne i bitne stvari sam nau?io. Izuzetno predavanje i dobar i kvalitetean predava? (5). Obavezno dodjite kod divne profesorke da nau?ite nešto pametno i korisno
Goran Jovi?i?

 

?ista petica jedan zaista aktivan, ažuran rad sa puno razumevanja
Javorka Nikoli?

 

Moja ocena je 9, a razlog je što sam prvi put na ovakvim predavanjima pa nemam sa ?im da je uporedim. Predavanja su odli?na, kao i predava? i svakako ?e mi puno zna?iti. Samo tako nastavite
Dragana Blagojevi?

 

Ocena je 5 Predavanje je veoma dobro i korisno, pruža nova znanja i iskustva. Predava? je odli?an, trudi se da sve lepo i detaljno iznese, zanimljiva je, profesionalna...
Neda Radosavljevi?

 

Ocena 10 Za pozitivnost i veru u sebe, kao i odli?ne savete za pisanje CV-ja i uopšte saveta za život!
Sandra Jovanovi?

 

Moja ocena za ova predavanja je 10 jer je predava? uspeo da nam prikaže i objasni klju?na pitanja koja se ti?u same teme ove radionice, a samim tim i da privu?e našu pažnju, da se uklju?imo u diskusiju
Bojana Džavri?

 

Na skali od 1-5 – 5! Zbog toga što je predava? energi?an, pozitivan, jasno objašnjava i svako predavanje sam sa zadovoljstvom ispratio. Nastavite u ovom smeru i puno uspeha Vam želim
Danko Gagi?

 

Predavanje je veoma korisno, a na?in na koji je predava? to izveo je odli?an. Ocena svakako najviša
Milica Ran?i?

 

Ocena 10. Svi?a mi se na?in prezentovanja, vrlo je zanimljivo i drži pažnju u?esnicima, kao i sama prezentacija koja sadrži dosta informacija koja ?e mi biti od velike koristi u budu?nosti. Ovo je jedna od kvalitetnijih radionica na kojima sam bila i volela bih da ponovo prusustvujem sli?nim radionicama EMC-a
Mirjana Raši?

 

Poštovana Snežana Dogovorili smo se da Vam prosledim rezultate evaluacija radionica koje ste držali 27. i 28. marta na Ekonomskom fakultetu u okviru Career Perspective-a. Naime, ispitanici su imali tri zadatka, odnosno pitanja, u okviru evaluacije. U prvom su trebali da ocene radionicu ocenom od 1 do 5, u drugom su trebali da napišu šta je bilo dobro na radionici, a u tre?em šta je bilo loše i šta bi promenili. Rezultati evaluacije pokazuju da su u?esnici izuzetno zadovoljni Vašim izlaganjem. Prose?na ocena koju ste dobili je 4.8. Radionice su bile dobre zato što su dobili korisne savete za pisanje CV-ja, razbili neke predrasude vezane za poslodavce, u?ili kroz primere, aktivno u?estvovali, dobili odgovore na sva pitanja koja su postavili, nau?ili su kako da do?u do posla koji stvarno žele, predavanje je bilo detaljno, tema interesantna, a predava?ica sjajna, komunikativna i pozitivna. Što se ti?e tre?eg pitanja, jedan ispitanik je zamerio što je trajala duže od predvi?enog vremena, pa je došlo do pada koncentracije, tri ispitanika su odogovorila da je trebalo da traje duže. Me?utim, svi ostali ispitanici su odgovorili da je radionica bila baš kakvu su o?ekivali i da ništa ne bi menjali. Sveukupan utisak koji ste ostavili je odli?an, i nadam se da ?emo i u budu?nosti uspešno sara?ivati. Što se ti?e slika, ?im do?em do njih, prosledi?u Vam.
An?a Arsenijevi? AIESEC

 

Predavanja su bila veoma zanimljiva, jer je Snežana odli?an predava?, pun samopouzdanja i pozitivne energije koju je prenela na nas. Informacije koje smo dobili od nje sigurno ?e nam koristiti prilikom nalaženja posla. Svako ko želi da dobije nove i zanimljive informacije koje ?e mu pomo?i prilikom nalaženja posla svakako mora da poseti ovu radionicu.
Marija Mitrevska

 

Mnogo sam interesantnih informacija dobila ali bih izdvojila moje ogromno pove?anje entuzijazma, samopouzdanja i optimizma. Ocena 10 – minus jer „uvek može bolje” :) Predavanje je zaista korisno interesantno, daje volju za daljim u?enjem i predava? je ispunjen entuzijazmom i optimizmom. Svaka ?ast. Zaista jedna od najkorisnijih radionica na kojima sam bila! Nakon samo jednog predavanja ima?ete želju da budete bolji, uspešniji, svesniji sebe i svojih sposobnosti. Nau?i?ete da je svaka vaša aktivnost bitna i ne treba je zanemariti. Budite posebni i za korak više na lestvici od velikog broja ljudi koji još uvek traže posao.
Milena Milovanovi?

 

Ocena je 10! Za pozitivnost i veru u sebe kao i odli?ane savete za pisanje CV-ja i uopšte saveta za život. Treba organizovati još ovakvih radionica van ispitnog roka i van kolokvijumske nedelje
Sandra Jovanovi?

 

Ocena je 10. Na prostim primerima stekli smo uvid u mnoge stvari koje ?e nam koristiti prilikom nalaženja posla. Mislim da je ovakav na?in stupanja u interakciju sa studentima na sasvim zadovoljavaju?em nivou, da svako može da stekne nova znanja
Vladimir Spasovi?

 

Ocena je 9 jer je 10 perfektna i zna?i rad bez greške, a i ako ih ja nisam primetio verovatno se neka potkrala :) nastavite da radite ovako i sa puno energije, jer dokle god budete ovako odlu?ni i harizmati?ni, što kažu naši ljudi „za vas nema zime”. Hvala Vam puno na svemu
Mihajlo Mihajlovi?

 

Ocena je 10! Odli?no objašnjenje svega što se javlja vezano za ovu temu, odli?na tako da kažem, animacija polaznika i uklju?ivanje polaznika
Nevenka Mitrovi?

 

Predavanja su zanimljiva i korisna, svi?a mi se što postoji interaktivna komunikacija izme?u predava?a i ?lanova radionice, što zaslužuje ocenu 5
Maja Luki?

 

Sjajan predava?, drži pažnju, puna energije interesantna predavanja ocena 10+ sa *. Volela bih kada bi svi mogli da ?uju Snežanu i da u?e od nje, kako profesionalno tako i u životu
Anela Radivojevi?

 

Ocena je 10 pošto jednostavnim i zanimljivim putem nam pruža neophodna objašnjenja Marija ?airovi? S obzirom na to da su mi ovo prva prakti?na predavanja, sve informacije su mi bile od izuzetne koristi, Ja bih predavanja i predava?a ocenila maksimalnom mogu?om ocenom, zato što sam kroz ova predavanja stekla nova znanja koja ?e mi sigurno biti od koristi, ali po mene najzna?ajnije oja?ala sam svoje samopouzdanje prilikom izlaganja
Danijela Kriv?evi?

 

Ocena je 10 Zato što popravlja raspoloženje polaznika radionice Andrijana Vuki?evi? Od 1-5 – 5 za držanje predavanja
Uroš Jolovi?

 

Ocena je 10, predavanje je bilo odli?no i stvarno sam puno novih informacija saznala koje ?e mi pomo?i pri zapošljavanju. Predava? je sjajan i ima puno entuzijazma i znanja koje zna da prenese i vidi se da to radi sa zadovoljstvom. Preporu?ujem svima, ne samo studentima nego i zaposlenima da u?estvuju u ovoj radionici, jer ?e sigurno nešto novo nau?iti i mo?i ?e da napreduju na poslu i samim tim pove?ati platu
Jovana Koji?

 

Najviša ocena, svi?a mi se što predavanja nisu monotona, dosta toga novog i zanimljivog može da se ?uje
An?ela Nikoli?

 

Ocena je 10! Dobili smo mnogo korisnih informacija i pored toga ste uspeli da nam ulijete optimizam i da nas uverite da je sve mogu?e samo ako imamo cilj Slavica Bio?anin Ocena je 9+ naravno šala 10 predavanja su perspektivna, a profesorka ekstremno inspirativna svim prijateljima samo da kažem na pravom ste putu i poslušajte Snežu i EMC. Nau?ila sam da cenim i idem uvek napred uz pozitivnu energiju naravno
Angelina Vasiljevi?

 

Inspiracija i nadahnu?e koje sam dobio posle predavanja teško da se mogu opisati sa nekoliko re?i. Tako da ?u samo oceniti sa 10
Ivica Vasiljevi?

Povratak na glavni meni - Kako do posla

 Copyrighted EMC. Powered by EMC.