forex trading logo

Serbian (Latin)English (United Kingdom)
PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   

Odakle ideja za ediciju pod nazivom Život je lep

život je lep

Ljubav je (najve?i) pokreta? - svega. (Neki kažu i mržnja, ali kada ose?anja posmatramo kao krug, ljubav i mržnja su na jednom kraju - ta?nije tamo gde se završava ljubav po?inje mržnja, a sasvim suprotno od toga je ravnodušnost. (Suprotno od ljubavi ipak nije mržnja ve? ravnosušnost.) Tako posmatrano one na neki na?in iste - mržnja je neki oblik ljubavi. Ali zadrža?emo se na ljubavi jer Život može biti lep, pa u?inimo da tako i bude.) Isto tako, ljubav je ono što najmanje poznajemo. Odavno sam na nekom sajmu knjiga naišla na dve interesantne knjige: "Šta muškarci znaju o ženama" i "Šta žene znaju o muškarcima", jako lepe korice, ali su unutra bili prazni listovi. Oduševila sam se. Poenta je bila jasna NIŠTA. Podstakla me je i po?ela sam da prou?avam muško ženske odnose.

Moj život je sli?an vašem. Najpre sam želela da imam sre?nu ljubav i lagodan život, ali sam ja vremenom za malo odustala od traženja ljubavi, smatraju?i da ona nije za mene jer mi ne uspeva da je prona?em. Sa nekih 27 godina sam shvatila da želim da imam sre?an i ispunjen život i da je pravo vreme da prona?em osobu koja ?e me voleti i poštovati, ali je podjednako važno da i ja tu osobu volim i poštujem. Onda sam shvatila da se za sve u životu pa i za ljubav treba potruditi i napraviti strategiju. Kao i ve?ini, i meni je ljubav bila velika nepoznanica, uporno pokušavamo da prona?emo: "srodnu dušu", "zakrpu za život", "drugu polovinu za srce" jednom re?ju osobu sa kojom bismo uživali u životu. Iako na tom putu, uspešno ili malo manje uspešno uspevamo da prona?emo nekoga ko bi mogao da nas prati, ponekad se dogodi da pogrešimo. Tada bivamo nesre?ni, razo?arani i manje verujemo u sebe i svoje mogu?nosti.

Pokušala sam da prona?em model uspešne ljubavi. Po?ela sam da ?itam tekstove na ovu temu, tražila knjige na temu ljubavi, ali i svakom poznaniku, prijatelju, pa ?ak i osobama koje bih prvi put videla u životu, postavljala pitanja na temu sre?nih odnosa, šta je to što ih je ?inilo sre?nim, šta bi ih u nekom momentu razo?aralo, kako su rešavali krizne situacije i kako su se i sami borili za svoju sre?nu ljubav. Na neki na?in uspela sam da "povežem kockice" i prona?em "idealan model". Najpre sam sve to primenila na sebi. Na svu sre?u, danas i posle 12 godina zajedni?kog života, obožavam svoga supruga i misli da je moj brak najve?e bogatstvo koje posedujem.

Tada sam krenula sa pisanjem knjige "Život je lep - Uputstvo za upotrebu - Ljubav". Šta re?i knjiga je skoro završena, ali pošto još uvek nisam u potpunosti zadovoljna, sa?eka?emo da i ona ugleda svetlost dana. u me?uvremenu su se pojavile još dve interesantne oblastzi koje sam po?ela da prou?avam i da im se posve?ujem - a to su život i - kako do posla, krenula sam sa radom i na njima.

Kako život ponekad sam namesti ipak je svetlost dana prva ugladala knjiga - Kako do posla, ali na neki na?in to je logi?an sled doga?anja, najpre bi bilo idealno da se sre?no i uspešno zaposlite, pa kada se stvore uslovi osnujete porodicu, a sve zajedno bi trebalo da ?ini celinu i da uspemo da uklopimo posao i ljubav i uživamo u samom životu.

?itamo se uskoro!

Snežana Ivanovi?,
autor priru?nika
Život je lep
– Uputstvo za upotrebu –
Kako do posla“

Povratak na glavni meni - Kako do posla

Poslednje aĹľurirano petak, 08 januar 2016 17:25
 Copyrighted EMC. Pokreće EMC.